Virkelig vennskap er en plante som vokser langsomt.


virkelig-vennskap-er-plante-som-vokser-langsomt
vennskapvirkeligvennskaperplantesomvokserlangsomtvirkelig vennskapvennskap erer enen planteplante somsom vokservokser langsomtvirkelig vennskap ervennskap er ener en planteen plante somplante som voksersom vokser langsomtvirkelig vennskap er envennskap er en planteer en plante somen plante som vokserplante som vokser langsomtvirkelig vennskap er en plantevennskap er en plante somer en plante som vokseren plante som vokser langsomt

Kjennskap tåler ikke pause. Vennskap vokser i det tause.Det er ikke bra å prøve å holde liv i gamle vennskap. Det er smertefullt for begge. Faktum er at en vokser fra hverandre, og det eneste en kan gjøre, er å innse det.Det virkelig skremmende ved å være middelaldrende er at du vet du vokser fra det.De gamle har alltid vanskelig for å tro at de unge kan tilby dem et virkelig genuint vennskap.Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap.Politikken er en sløv fil som langsomt arbeider seg frem til sitt mål.