Verden forguder ungdommen, men lar seg regjere av de gamle.


verden-forguder-ungdommen-men-lar-seg-regjere-av-gamle
ungdomverdenforguderungdommenmenlarsegregjereavgamleverden forguderforguder ungdommenmen larlar segseg regjereregjere avav dede gamleverden forguder ungdommenmen lar seglar seg regjereseg regjere avregjere av deav de gamlemen lar seg regjerelar seg regjere avseg regjere av deregjere av de gamlemen lar seg regjere avlar seg regjere av deseg regjere av de gamle

Man ruster seg til å storme menneskene som om de var faste borger, og glemmer at de fleste fra ungdommen av er ruiner.De som elsker dypt, bli aldri gamle. De kan dø av alderdom, men de dør unge.Hver generasjon ler av de gamle motene, men følger andektig de nye.Politikere og byråkrater er den nye overklassen i Norge. Det er en overklasse som vokser ved stadige flere toppbetalte politikere i kommuner og fylker. De lar folket svi, men lar seg selv gå fri.Vi ler av gamle moter, men følger de nye som en religion.De gamle elsker orden fordi de elsker hvile. De holder av orden og bekvemhet omkring seg, fordi det sparer dem for umake og letter erindringens arbeid.