Tålmod er òg ei form for mot.


tålmod-er-òg-ei-form-for-mot
halldis moren vesaastålmoderògeiformformottålmod erer ògòg eiei formform fortålmod er òger òg eiòg ei formei form forform for mottålmod er òg eier òg ei formòg ei form forei form for mottålmod er òg ei former òg ei form foròg ei form for mot

Enhver form for rasisme er en synd mot Gud og mennesker.Statistikken er Satans form for matematikk: Her rekker tallet og tilfeldigheten hverandre hånden i kampen mot det individuelle.Hele mitt kunstneriske credo har vært å arbeide mot en form for stillhet.Vi vil ei granske hjerter eller nyrer; – det er ei verv for støv, men for dets styrer.Jula er for alltid, ikke bare for en dag, for det å elske, dele og gi, kan ikke settes vekk som bjeller, lys og glitter i ei eske på ei hylle. Det gode du gjør for andre, er det gode du gir deg selv.Å eg veit meg eit land langt der oppe mot nord, med ei lysande strand mellom høgfjell og fjord.