... og pappa, du er en god skuespiller, men du er en bedre far.


og-pappa-du-er-god-skuespiller-men-du-er-bedre-far
farogpappaduergodskuespillermenbedrefarogog pappadu erer enen godgod skuespillermen dudu erer enen bedrebedre farog pappadu er ener en goden god skuespillermen du erdu er ener en bedreen bedre fardu er en goder en god skuespillermen du er endu er en bedreer en bedre fardu er en god skuespillermen du er en bedredu er en bedre far

Tro meg, alderdommen er en god og hyggelig tid. Riktignok tvinges du sakte ned fra scenen, men til gjengjeld får du en fin orkesterplass.Du skulle gifte deg. Får du en god kone, blir du lykkelig. Får du en dårlig kone, blir du filosof.Smil og vær glad for hver dag som går, så skal du se hvor mange venner du får. Selv om du glemmer at en og en er to, så må du aldri glemme å være snill og god.God mat er som god sex. Jo mer du får, jo mer får du lyst på.Puss, puss, så får du en suss, puss, så får du en suss. Hver eneste tann med børste og vann. Puss, så får du en suss.Du er en slags farsfigur for meg, pappa.