Nest etter å bli gift, er det ikke noe en pike setter større pris på enn en kjærlighetssorg i ny og ne. Det gir henne noe å beskjeftige tankene med, og gjør henne interessant.


nest-etter-å-bli-gift-er-det-ikke-noe-pike-setter-større-pris-på-enn-kjærlighetssorg-i-ny-og-ne-det-gir-henne-noe-å-beskjeftige-tankene-med-og
kjærlighet - ulykkelignestetterbligifterdetikkenoepikesetterstørreprisennkjærlighetssorgnyognedetgirhennebeskjeftigetankenemedgjørinteressantnest etteretter åå blibli gifter detdet ikkeikke noenoe enen pikepike settersetter størrestørre prispris påpå ennenn enen kjærlighetssorgkjærlighetssorg ii nyny ogog nedet girgir hennehenne noenoe åå beskjeftigebeskjeftige tankenetankene medog gjørgjør hennehenne interessantnest etter åetter å bliå bli gifter det ikkedet ikke noeikke noe ennoe en pikeen pike setterpike setter størresetter større prisstørre pris påpris på ennpå enn enenn en kjærlighetssorgen kjærlighetssorg ikjærlighetssorg i nyi ny ogny og nedet gir hennegir henne noehenne noe ånoe å beskjeftigeå beskjeftige tankenebeskjeftige tankene medog gjør hennegjør henne interessant

Lidelsen er som en stygg kvinne som man har vært uheldig nok til å gifte seg med. Kanskje er det bedre å forsøke å bli aldri så lite glad i henne enn å slite seg ut med å banke henne gjennom et langt liv. Ettersom en nå engang ikke kan ta livet av henne.Svært få ønsker innerst inne at kvinne skal fullføre sitt forsøk på å realisere seg selv. De som forakter henne, ser ikke hva de kan tjene på det; og de som setter pris på henne, ser altfor godt hva de kan tape på det.Det er så godt å være nær deg. Du gir meg noe, noe å kjenne på, noe å tro på, noe å leve på, noe å undre på, noe å lengte etter.Det fine med å bli førti er at du setter større pris på menn på femogtyve.Å be en kvinne om lov til å kysse henne før en gjør det, er bare å velte ansvaret over på henne på en krenkende måte.Det pågikk liksom en debatt mellom henne og livet, og hun var alltid på den ene siden og livet på den andre, og hun forsøkte bestandig å få overtaket på livet, og det prøvde det samme med henne.