Knivløs mann er livløs mann.


knivløs-mann-er-livløs-mann
mennknivløsmannerlivløsmannknivløs mannmann erer livløslivløs mannknivløs mann ermann er livløser livløs mannknivløs mann er livløsmann er livløs mannknivløs mann er livløs mann

Jeg vil heller ansette en mann med entusiasme, enn en mann som vet alt.Den mann som kjenner matlyst, den mann er ikke dødssyk.Jeg sa til spillerne at 12., 13. og 14. mann var viktige. Men onsdag hadde vi kanskje trengt 450 mann for å vinne.Når en mann er doven, må en annen mann arbeide dobbelt, ellers blir det ikke mat til noen av dem.Jeg våger alt det som kreves av en mann. Og den som våger mer, er ingen mann.Han var en mann, en mann i ett og alt, og aldri mer får jeg se hans like.