Kjærligheten fryder oss mer enn ekteskapet, på samme måte som romanen fengsler mer enn virkeligheten.


kjærligheten-fryder-oss-mer-enn-ekteskapet-på-samme-måte-som-romanen-fengsler-mer-enn-virkeligheten
ekteskapkjærlighetenfryderossmerennekteskapetsammemåtesomromanenfengslervirkelighetenkjærligheten fryderfryder ossoss mermer ennenn ekteskapetpå sammesamme måtemåte somsom romanenromanen fengslerfengsler mermer ennenn virkelighetenkjærligheten fryder ossfryder oss meross mer ennmer enn ekteskapetpå samme måtesamme måte sommåte som romanensom romanen fengslerromanen fengsler merfengsler mer ennmer enn virkelighetenkjærligheten fryder oss merfryder oss mer ennoss mer enn ekteskapetpå samme måte somsamme måte som romanenmåte som romanen fengslersom romanen fengsler merromanen fengsler mer ennfengsler mer enn virkelighetenkjærligheten fryder oss mer ennfryder oss mer enn ekteskapetpå samme måte som romanensamme måte som romanen fengslermåte som romanen fengsler mersom romanen fengsler mer ennromanen fengsler mer enn virkeligheten

Kvinner er i virkeligheten laget av det samme som menn. Det er bare anbrakt på en mer lumsk måte.Min egen mistanke er den, at universet ikke bare er mer underlig enn vi tenker oss, men mer underlig enn vi kan tenke oss.Virkeligheten er alltid mer konservativ enn ideologiene.Alle mennesker har mer å by på enn de klarer å vise i løpet av et raskt førsteinntrykk. Men førsteinntrykket betyr mer enn vi tror.Kjærligheten har samme virkning som alkohol. Jo mer man mister kontrollen over seg selv, jo mer tror man at man behersker situasjonen.En evig stad, Paris! Mer evig enn Roma, mer strålende enn Ninive. Selve verdens navle.