Kan du drømme det, kan du gjøre det.


kan-du-drømme-det-kan-du-gjøre-det
drømkandudrømmedetkangjøredetkan dudu drømmedrømme detkan dudu gjøregjøre detkan du drømmedu drømme detkan du gjøredu gjøre detkan du drømme detkan du gjøre det

Du kan gjøre to ting når du blir berømt. Enten kan du gå rundt og være filmstjerne, eller du kan bruke det du har fått til noe nyttig.Du kan ikkje drømme om det du har.Hvis du tror du kan gjøre det, så kan du.Så lenge du kan drømme nye drømmer, er du ung.Hvis du ikke kan gjøre det bedre, kan du le av det.Gud, hvis du ikke kan gjøre meg tynn, kan du da ikke gjøre mine venner tykke?