Ingen blir en god lege før han har tatt livet av et par stykker.


ingen-blir-god-lege-før-han-har-tatt-livet-av-et-par-stykker
legeingenblirgodlegeførhanhartattlivetavetparstykkeringen blirblir enen godgod legelege førfør hanhan harhar tatttatt livetlivet avav etet parpar stykkeringen blir enblir en goden god legegod lege førlege før hanfør han harhan har tatthar tatt livettatt livet avlivet av etav et paret par stykkeringen blir en godblir en god legeen god lege førgod lege før hanlege før han harfør han har tatthan har tatt livethar tatt livet avtatt livet av etlivet av et parav et par stykkeringen blir en god legeblir en god lege føren god lege før hangod lege før han harlege før han har tattfør han har tatt livethan har tatt livet avhar tatt livet av ettatt livet av et parlivet av et par stykker

Siden en politiker aldri tror et ord av hva han sier, blir han temmelig overrasket når han blir tatt på ordet.Jeg tar aldri på meg et par sko før jeg har gått med dem i minst et par måneder.Ingen er ond før han frir, ingen er god før han dør.Hvis Gud plutselig ble dømt til å leve det livet han dømte menneskene til, ville han tatt livet av seg.En kan til enhver tid i livet velge å strekke seg etter et par fliker av himmelen eller la seg fange av reimer fra helvete. Jeg har alltid valgt flikene av himmelen.Jeg har ingen tro på at man blir en god forfatter bare av å være sjømann eller bohem.