I morgen - ja, i morgen er det atter en dag!


i-morgen-ja-i-morgen-er-det-atter-dag
margaret mitchellmorgenjaerdetatterdagi morgenmorgenjai morgenmorgen erer detdet atteratter enen dagi morgeni morgen ermorgen er deter det atterdet atter enatter en dagi morgen er detmorgen er det atterer det atter endet atter en dagi morgen er det attermorgen er det atter ener det atter en dag

Alltid sier du: «I morgen, ja, i morgen vil jeg leve!» Si meg, min venn, når kommer den dagen du snakker om?En økonom er en ekspert som i morgen vil vite hvorfor det han spådde i går, ikke skjedde i dag.En utenrikspolitisk ekspert er en som i morgen kan forklare hvorfor det han forutså i går, ikke skjedde i dag.Det som er en last i dag, kan være en dyd i morgen.Utsett aldri til i morgen det du kan gjøre i dag.Utsett ikke til i morgen det du kan ha glede av i dag.