I denne søte juletid bør man sig rett fornøie.


i-denne-søte-juletid-bør-man-sig-rett-fornøie
juldennesøtejuletidbørmansigrettfornøiei dennedenne søtesøte juletidjuletid børbør manman sigsig rettrett fornøiei denne søtedenne søte juletidsøte juletid børjuletid bør manbør man sigman sig rettsig rett fornøiei denne søte juletiddenne søte juletid børsøte juletid bør manjuletid bør man sigbør man sig rettman sig rett fornøiei denne søte juletid børdenne søte juletid bør mansøte juletid bør man sigjuletid bør man sig rettbør man sig rett fornøie

Det er ikke nok, at man ærgrer de andre, man skal også huske at glæde sig selv.Man bør fortelle sannheten, men ikke alle sannheter bør fortelles.En søn er ligesom et speil, hvori faderen ser sig selv, og for sønnen er igjen faderen som et speil, hvori han ser sig selv i den tilkommende tid.Jeg sensurerer mine egne meninger. Det er veldig få av dem jeg kan tillate meg å ytre i det offentlige rom. De fleste meninger jeg har bør forbli private. Skal man ytre seg offentlig, bør man tenke seg grundig om.Hvad er Glæde, eller det at være glad? Det er, i Sandhed at være sig selv nærværende; men det at være sig selv i Sandhed nærværende, det er dette Man bør strebe etter godhet i gjerning og handling, ikke i ord.