Hvis det er noen laster jeg ikke har hatt, skyldes det tidsnød.


hvis-det-er-noen-laster-jeg-ikke-har-hatt-skyldes-det-tidsnød
ole paushvisdeternoenlasterjegikkeharhattskyldestidsnødhvis detdet erer noennoen lasterlaster jegjeg ikkeikke harhar hattskyldes detdet tidsnødhvis det erdet er noener noen lasternoen laster jeglaster jeg ikkejeg ikke harikke har hattskyldes det tidsnødhvis det er noendet er noen lasterer noen laster jegnoen laster jeg ikkelaster jeg ikke harjeg ikke har hatthvis det er noen lasterdet er noen laster jeger noen laster jeg ikkenoen laster jeg ikke harlaster jeg ikke har hatt

Jeg har ikke hatt noen grenser, så jeg har latt alt mulige skje uten å løpe min vei eller velge det vekk.Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge?Jeg tror at hvis jeg var gift, og hadde to barn, så ville jeg hatt mange flere rynker enn jeg har nå.Man kan treffe kvinner som aldri har hatt en kjærlighetsaffære, men sjelden noen som har hatt bare én.Hvis du elsker noen. Hvis du har noen kjær. Si det. Vis det. Vær det.Du er min mor, jeg ville ikke hatt noen annen!