Fattig er den som teller sine penger.


fattig-er-den-som-teller-sine-penger
arnulf Øverlandfattigerdensomtellersinepengerfattig erer denden somsom tellerteller sinesine pengerfattig er dener den somden som tellersom teller sineteller sine pengerfattig er den somer den som tellerden som teller sinesom teller sine pengerfattig er den som tellerer den som teller sineden som teller sine penger

Det finnes bare to slags menn: de som har sine penger takket være sine koner, og de som har sine koner takket være sine penger.Menneskene liker å telle sine bekymringer, men de teller ikke sine gleder.Jeg vil gjerne leve som en fattig mann med mye penger.Vi har blitt et fattig samfunn fullt av penger.Teller du år, blir livet kort. Teller du dager, går livet fort. Teller du timer, varer livet en stund. Men lengst varer livet om du nyter hvert sekund ...Er du fattig, blir du sett på som en idiot. Men når du har nok penger og makt, så er du eksentrisk.