En vakker ung pike har det alltid besværlig.


en-vakker-ung-pike-har-det-alltid-besværlig
ungdomvakkerungpikehardetalltidbesværligen vakkervakker ungung pikepike harhar detdet alltidalltid besværligen vakker ungvakker ung pikeung pike harpike har dethar det alltiddet alltid besværligen vakker ung pikevakker ung pike harung pike har detpike har det alltidhar det alltid besværligen vakker ung pike harvakker ung pike har detung pike har det alltidpike har det alltid besværlig

Man elsker en ung pike for det hun er, en ung mann for det han kan bli.Den farligste mannen er han som får en ung pike til å føle seg som en moden kvinne og en moden kvinne til å føle seg som en ung pike.Det er bortkastet å være ung uten å være vakker, eller vakker uten å være ung.Hvis en ung pike ønsker å gå i fred for mannfolk, har jeg bare ett råd å gi henne: Bruk ullstrømper!En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid.Alt jeg trenger for å lage en komedie, er en park, en politimann og en vakker pike.