Det er kun ett bevis for at det evige er til: troen på det.


det-er-kun-ett-bevis-for-at-det-evige-er-til-troen-på-det
søren kierkegaarddeterkunettbevisforatdetevigetiltroendetdet erer kunkun ettett bevisbevis forat detdet evigeevige erer tiltroen påpå detdet er kuner kun ettkun ett bevisett bevis forbevis for atfor at detat det evigedet evige erevige er tiltroen på detdet er kun etter kun ett beviskun ett bevis forett bevis for atbevis for at detfor at det evigeat det evige erdet evige er tildet er kun ett beviser kun ett bevis forkun ett bevis for atett bevis for at detbevis for at det evigefor at det evige erat det evige er til

Det er det evige i elskoven at individene først i dens øyeblikk blir til for hverandre.Islam bygger på fem regler: troen på at det finnes ingen annen guddom enn Gud og at Muhammad er Hans profet, på bønnen, oppriktig og ekte, på almissen, som pålagt velgjerning, på pilegrimsreisen til Mekka og på fasten i Ramadan.Hva er jul? Det er ømhet for fortiden, mot for nåtiden, håp for fremtiden. Det er en inderlig ønske om at hver kopp skal flomme over av velsignelser rike og evige, og at hver vei skal føre til fred.Legg nuller kun til null, det dog til intet bliver, men sett et ett-tall for, og ti du telle skal. Til gjerning gjerning legg, slett intet de deg giver, legg Kristi gjerning til, og se du får et tall.Troen på at noe er absolutt godt eller absolutt ondt - står i veien for enhver utvikling. Det gode og det onde er blandet - hele tiden.Det finnes ingen verre skyld enn det man skylder seg selv fordi man har holdt seg for god til å leve. Den gjelden man står i til seg selv, kan aldri oppveies av noen som helst synlige bevis på suksess, berømmelse, rikdom eller skjønnhet.