Det er de fleste menneskers galskap, de vet ikke at så få ting er alvorlige.


det-er-fleste-menneskers-galskap-vet-ikke-at-så-få-ting-er-alvorlige
hans christian brannerdeterflestemenneskersgalskapvetikkeattingalvorligedet erer dede flestefleste menneskersmenneskers galskapde vetvet ikkeikke atat såfå tingting erer alvorligedet er deer de flestede fleste menneskersfleste menneskers galskapde vet ikkevet ikke atikke at såat så fåså få tingfå ting erting er alvorligedet er de flesteer de fleste menneskersde fleste menneskers galskapde vet ikke atvet ikke at såikke at så fåat så få tingså få ting erfå ting er alvorligedet er de fleste menneskerser de fleste menneskers galskapde vet ikke at såvet ikke at så fåikke at så få tingat så få ting erså få ting er alvorlige

Akk, når man betrakter menneskenes liv, må man ofte si med sorg: De vet ikke selv hvilke krefter de har, de forhindrer seg selv i å få det å vite, fordi de med de fleste krefter arbeider seg selv imot.Hva betyr vel arkitekturen i de fleste menneskers bevissthet?I de fleste menneskers liv finnes det et point of no return som man ikke er oppmerksom på i det kritiske øyeblikk.Få ting er så alvorlige som å frata et menneske retten til å oppleve sine egne følelser.Det virker som om de fleste kvinner tror at når bryllupsklokkene kimer, behøver de ikke lenger passe på. Og så er det jo først da kampen begynner!Nå til dags dør de fleste mennesker av en slags snikende sunn fornuft og oppdager først når det er for sent at de eneste ting man aldri angrer på, er ens feil.