Det ellevte bodet i jantelova lyder - du er ikkje ein av oss.


det-ellevte-bodet-i-jantelova-lyder-du-er-ikkje-ein-av-oss
nicole macédetellevtebodetjantelovalyderduerikkjeeinavossdet ellevteellevte bodetbodet ii jantelovajantelova lyderlyderdudu erer ikkjeikkje einein avav ossdet ellevte bodetellevte bodet ibodet i jantelovai jantelova lyderjantelova lyderdu erdu er ikkjeer ikkje einikkje ein avein av ossdet ellevte bodet iellevte bodet i jantelovabodet i jantelova lyderi jantelova lyderdu er ikkjedu er ikkje einer ikkje ein avikkje ein av ossdet ellevte bodet i jantelovaellevte bodet i jantelova lyderbodet i jantelova lyderdu er ikkje eindu er ikkje ein aver ikkje ein av oss

Eg trur at eit menneske ikkje bare har eitt ansikt, det har mange, eit menneske er fullt av ansikt, og ofte får du høre at du er ein falsk person, du viser ikkje ditt sanne ansikt, men det trur eg er feil, eit menneske har ein drøss ansikt, og ein er heller ikkje den same gjennom heile livet, ustanselig forandrar eit ansikt seg og blir til noko nytt.Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv.Det ein sjølv kann gjera, skal ein ikkje bidja andre um.Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal.Bur du attmed ein foss, høyrer du han ikkje.Du rører ikkje ein blom utan stjernone skjelv.