Den som ikke har noen gleder, jager etter fornøyelser.


den-som-ikke-har-noen-gleder-jager-etter-fornøyelser
glededensomikkeharnoenglederjageretterfornøyelserden somsom ikkeikke harhar noennoen glederjager etteretter fornøyelserden som ikkesom ikke harikke har noenhar noen glederjager etter fornøyelserden som ikke harsom ikke har noenikke har noen glederden som ikke har noensom ikke har noen gleder

Det er med lykka som med de ville dyr i skogen: Den blir tillitsfull og nærmer seg leirplassen din når du ikke lenger jager etter den.Noen mennesker insisterer på at middelmådig er bedre enn best. De gleder seg over å klippe vinger fordi de ikke selv kan fly. De forakter hjerner fordi de ikke har noen. Pføy!Det vanskeligste når en har hatt suksess, er å finne noen som gleder seg på ens vegne.Det sies at kjærligheten tar forstanden fra den som har den, og gir den til dem som ikke har noen.Det er bedre å være sammen med noen som bedrar deg, enn med noen som ikke drar ned etter seg på do.Den beste måten å forberede alderdommen på, er å ikke la noen gleder gå fra seg. Da ville man bli naturlig mett av dage og ikke beklage det når ens tid er omme.